AARD(E)WERK
begeleiding in verbinding

Image9

Leonie Joosting Bunk ontwikkelde zich van communicatieadviseur via tuintherapeut, natuur- en wandelcoach tot psychosynthese coach en raadgever.
Tijdens haar pelgrimstochten ontdekte ze dat al het leven aan patronen onderhevig is. Alles in onze natuur is gericht op overleven. Daardoor ontwikkelen we gedragingen, waarvan we denken dat ze deel uitmaken van ons persoonlijke karakter.

Door deze patronen te onderzoeken, en te her- en erkennen, wordt de keuzevrijheid groter.

Naast haar werk als raadgever en coach, is zij als studieleider en mentor aan de Kraaybeekerhof Academie verbonden voor de opleiding Natuur in Begeleiding (voorheen tuintherapie).

Specialisatie: vijftigers - de weg der wijzen
Leonie is gespecialiseerd in de coaching en begeleiding van vijftigers. In deze leeftijd verandert er vaak veel. Kinderen gaan het huis uit, in het werkzame leven lijken jongeren het roer steeds vaker over te nemen. Dat kan leiden tot gevoelens van verlies en rouw. Samen onderzoeken we oude overtuigingen en patronen. Wanneer je die bewust bent, ontstaat de mogelijkheid tot verandering.

Maak vrijblijvend een afspraak: 06-23643834 of mail naar info@aard-e-werk.nl

Leonie is aangesloten bij:

Beroepsvereniging Groene Zorg.
Beter in het groen


Image5

Image4