Algemene voorwaarden
Op onze leveringen zijn de algemeen wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij anders gemeld.
Aard(e)werk begeleiding in verbinding gaat er voor wat betreft haar (buitenlandse) reizen en (wandel)tochten dat de deelnemers een adequate reisverzekering hebben afgesloten.